Kontakt do biura

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego ABACUS
ul. Smolna 1d
81-877 Sopot

Tel.: (+48) 58 333-12-39
Tel. kom.: (+48) 506-397-152
E-mail: biuro@wyceniamy-nieruchomosci.plFormularz kontaktowy

Imię i nazwisko:


E-mail:


Telefon:


Treść:


Wymagane dokumenty

Lista dokumentów niezbędnych do sporządzenia operatu szacunkowego:

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa (rynek wtórny)

 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
 • rzut lokalu

Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (rynek wtórny)

 • odpis z księgi wieczystej lokalu
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej (zawierające m.in. informacje komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz powierzchnię użytkową, położenie na piętrze i układ funkcjonalny lokalu)
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)
 • rzut lokalu

Lokal mieszkalny - nieruchomość lokalowa lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (rynek pierwotny)

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości na której realizowana jest inwestycja
 • wypis z rejestru gruntów dla działki/działek na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem (deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową)
 • rzut lokalu

Budynek mieszkalny – nieruchomość gruntowa zabudowana (rynek wtórny)

 • wypis z rejestru gruntów i budynków
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Budynek mieszkalny - nieruchomość gruntowa zabudowana (rynek pierwotny)

 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • pozwolenie na budowę
 • fragment projektu technicznego zawierający ogólną charakterystykę budynku wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacji
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Działka niezabudowana - nieruchomość gruntowa niezabudowana

 • wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej
 • dane o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy lub decyzja o warunkach zabudowy
 • odpis z księgi wieczystej
 • kopia umowy przedwstępnej (jeśli dotyczy)

Nieruchomość komercyjna

 • lista dokumentów ustalana indywidualnie dla danej nieruchomości

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.